فنوباربیتال

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Phenobarbital

نام فارسی

فنوباربیتال

موارد مصرف

فنوباربیتال درمان انواع مختلف صرع به خصوص در کودکان استفاده می شود. فنوباربیتال در درمان بی خوابی و اضطراب نیز مصرف می شود.

مکانیزم

این دارو با اثر بر نورونها تحریک پذیری آنها را کاهش میدهد. باربیتوراتها با اتصال به گیرنده GABAA و افزایش فعالیت گابا بر گیرنده ها همانند بنزودیازپینها موجب تسهیل ورود یون کلر میشوند. باربیتوراتها بر گیرنده AMPA نیز اثرات مهاری دارند.

اثرات جانبی

شایعترین عارضه جانبی ناشی از مصرف فنوباربیتال خواب آلودگی و خستگی است، افسردگی، افزایش فعالیت در کودکان (هایپراکتیویته)، اشکال در توجه، گیجی، مشکلات حافظه، کاهش میل جنسی در مردان، لکنت زبان، ناراحتی معده، کم خونی، کمبود اسید فولیک، راش (جوش)، تب، کاهش سطح کلسیم و ضعف مغز استخوان.

اشکال دارو

قرص، شربت

محل اثر

صرع

طبقه بندی

باربیتوراتها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷