فنی توئین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Phenytoin

نام فارسی

فنی توئین

موارد مصرف

صرع، بحران صرعی، تشنج، نورالژی عصب سه‌قلو و آریتمی قلبی. بصورت موضعی برای تسریع در بهبود زخم های عمیق و جای عمل

مکانیزم

ناشناخته‌است.

اشکال دارو

قرص، کپسول، آمپول و سوسپانسیون.

محل اثر

بحران صرعی

طبقه بندی

داروهای ضد صرع.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷