فنیل افرین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Phenylephrine

نام فارسی

فنیل افرین

موارد مصرف

فنیل افرین یکی از رایج ترین ضد احتقان‌های بینی است و در بسیاری از فرآورده‌های موضعی برای برطرف کردن نشانه‌های آلرژی و سرماخوردگی وجود دارد و جزء برخی از قرصهای ضد سرماخوردگی است. این دارو با منقبض کردن رگهای خونی داخل چشم می‌تواند التهاب ملتحمه را کاهش دهد. فنیل افرین برای گشادکردن مردمک در حین معاینات و جراحی چشم و نیز درمان افت شدید فشارخون بکار می‌رود.

مکانیزم

فنیل افرین حاصیت سمپاتومیمتیک دارد لذا موجب انقباض عروق و کاهش احتقان می‌شود.

اثرات جانبی

سردرد، تاری دید، افزایش فشارخون، تاکیکاردی، اختلال ریتم قلب و…

اشکال دارو

قطره، اسپری، قرص و آمپول

محل اثر

داروهای مقلد سمپاتیک

طبقه بندی

داروهای سمپاتومیمتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷