لاکتوز

You are here:
< Back

نام انگلیسی

lactose

نام فارسی

لاکتوز

کیفیت

لاکتوز از پیوند گلیکوزیدی بین یک گالاکتوز و یک گلوکز بوجود می آید. اتصال این دو منو ساکارید(گالاکتوز و گلوکز)از نوع گلیکوزیدی و بشکل بتا دی گالاکتوپیرانوزیل(۱ به ۴)بتا دی گلوکو پیرانوز می باشد.

خلاصه

لاکتوز یا قند شیر، یک دی ساکارید است که به وفور در شیر یافت می شود. نام لاکتوز از لاکت(lacte) که درلاتین به معنای شیر است وپسوند اوز (ose)که برای نامگذاری قندهابکار می رود ریشه گرفته است.

مراجع

٫۱ ۱٫۲ Anonymous. Sigma Aldrich. Lactose Product. http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=17814%7CFLUKA&N5=SEARCH_CONCAT_PNO%7CBRAND_KEY&F=SPEC St. Louis MO.
↑ The solubility of lactose in water is ۱۸٫۹۰۴۹ g at ۲۵°C, ۲۵٫۱۴۸۴ g at ۴۰°C and ۳۷٫۲۱۴۹ g at ۶۰°C per ۱۰۰ g solution. Its solubility in اتانول is ۰٫۰۱۱۱ g at ۴۰°C and ۰٫۰۲۷۰ g at ۶۰°C per ۱۰۰ g solution.Machado, José J. B.; Coutinho, João A.; Macedo, Eugénia A. (2001), “Solid–liquid equilibrium of α-lactose in ethanol/water”, Fluid Phase Equilibria 173 (1): 121–۳۴, Error: Bad DOI specified, http://path.web.ua.pt/file/FPE%20(2000)%20173%20121.pdf . ds
ویکی‌پدیای انگلیسی
Wikipedia contributors، “Lactose،” Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lactose&oldid=322829259 (accessed November 13، ۲۰۰۹).