لاینسترونل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Lynestrenol

نام فارسی

لاینسترونل

موارد مصرف

لاینسترونل نوعی پروژسترون صناعی (پروژستین) است و در موارد ناکافی بودن پروژسترون درونزاد (مانند اختلالات قاعدگی و مشکلات بارداری) به کار می‌رود.

مکانیزم

لاینسترونل آگونیست گیرنده‌های پروژسترونی است و اثرات بسیار ضعیف استروژنی، آندروژنی و آنابولیک دارد.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

پروژسترون

طبقه بندی

هورمونهای جنسی زنانه

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷