لوزارتان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Losartan

نام فارسی

لوزارتان

موارد مصرف

لوزارتان برای درمان پرفشاری خون تجویز می‌شود.

مکانیزم

لوزارتان یک آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II می‌باشد با فعالیت ضدفشار خون که عمدتاً ناشی از بلوک انتخابی گیرنده‌های AT۱ و کاهش اثر فشاری آنژیوتانسین II می‌باشد.

اثرات جانبی

افت فشارخون وضعیتی، گیجی، اختلال عملکرد کلیوی، کهیر و آنژیوادم، افزایش سطح خونی آنزیم‌های کبدی، درد عضلانی، افزایش پتاسیم خون و اختلالات گوارشی و تنفسی است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

پرفشاری خون

طبقه بندی

آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷