لوموستین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

lomustine)‏ یا (“CCNU”)

نام فارسی

لوموستین

موارد مصرف

لوموستین در شیمی درمانی تومورهای مغزی، دستگاه گوارش، ریه، کلیه، پستان، مولتیپل میلوما و ملانومای بدخیم به کار می‌رود.

مکانیزم

لوموستین از دسته داروهای آلکیله کننده‌است و به همراه متابولیت‌هایش با مهار واکنش‌های آنزیمی، ساختDNA سلولهای سرطانی در حال تکثیر را مهار می‌کند. لوموستین به خوبی محلول در چربی است و به راحتی از سد خونی مغزی عبور می‌کند و لذا انتخاب مناسبی در درمان تومورهای مغزی است.

اثرات جانبی

تضعیف سیستم ایمنی، کاهش سلول‌های خونی و عفونت از عوارض شایع این دارو است .

اشکال دارو

کپسول

محل اثر

نئوپلاسم

طبقه بندی

داروهای درمان نئوپلاسم نیتروزآمین آلکیلان

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷