ماپروتیلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

maprotiline

نام فارسی

ماپروتیلین

موارد مصرف

ماپروتیلین در درمان افسردگی بکارمی‌رود.

مکانیزم

این دارو برداشت مجدد نوراپی نفرین به داخل پایانه‌عصبی را مهار می‌کند و در نتیجه باعث‌افزایش تحریک گیرنده‌ها می‌شود. همچنین به طور ضعیفی برداشت مجدد سروتونین و دوپامین را نیز مهار می‌کند.

اثرات جانبی

خواب آلودگی، خشکی دهان، افزایش اشتها و وزن، تاری دید، تهوع، اختلال در فعالیت جنسی، یبوست، اشکال در ادرارکردن، عوارض قلبی.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

افسردگی

طبقه بندی

ضدافسردگی چهار حلقه‌ای .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷