متنامین مندلات

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Methenamine mandelate)

نام فارسی

متنامین مندلات

موارد مصرف

متنامین مندلات در پروفیلاکسی و درمان عفونتهای ادراری خفیف به کار می‌رود.

مکانیزم

متنامین مندلات پیش ساز فرمالدئید است.

اثرات جانبی

تهوع و استفراغ، کهیر و خارش، هماچوری میکروسکوپی، دیزوری، فریکوئنسی، آلبومینوری، وزوز گوش.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

عفونت ادراری

طبقه بندی

آنتی سپتیک ادراری

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷