متوپرولول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Metoprolol

نام فارسی

متوپرولول

موارد مصرف

متوپرولول دردرمان آنژین صدری مزمن، کنترل زیادی فشارخون و پیشگیری ازانفارکتوس مجدد میوکاردمصرف می‌شود.

مکانیزم

بلوک اختصاصی گیرنده‌های بتا یک سمپاتیک که بیشتر در سلولهای قلب دیده می‌شود

اثرات جانبی

برادی کاردی علامتی (سرگیجه )، اسپاسم برونش (اشکال درتنفس)، نارسایی احتقانی قلب (تورم اندامهای تحتانی، تنگی نفس )، افسردگی و کاهش گردش خون محیطی (سردی دستهاو پاها)، اختلالات خواب، تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی.

اشکال دارو

قرص، آمپول

محل اثر

بلوک کننده بتا

طبقه بندی

بتا بلوکر .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷