متوکاربامول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Methocarbamol

نام فارسی

متوکاربامول

موارد مصرف

داروی کمکی در اختلالات دردناک حاد عضلانی اسکلتی، کمردرد و کزاز

مکانیزم

متوکاربامول به‌طور عمده برروی سیستم عصبی مرکزی اثر کرده و به‌طور مستقیم بر روی عضلات اسکلتی اثرنمی‌کند. اثر شل‌کنندگی عضلاتی این داروممکن است ناشی از تضعیف CNSباشد.

اثرات جانبی

آلرژی، تضعیف سیستم عصبی، سرگیجه، خواب آلودگی، ضعف، تشنج، کاهش تعداد ضریان قلب و وابستگی روانی به دارو.

اشکال دارو

قرص، آمپول

محل اثر

کزاز

طبقه بندی

شل کننده عضلانی از گروه کاربامات‌ها.

مراجع

Sica DA, Comstock TJ, Davis J, Manning L, Powell R, Melikian A, Wright G. (1990). “Pharmacokinetics and protein binding of methocarbamol in renal insufficiency and normals”. European Journal of Clinical Pharmacology 39 (2): 193–۴٫ DOI:10.1007/BF00280060. PMID 2253675.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷