متیل ارگونوین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Methylergonovine

نام فارسی

متیل ارگونوین

موارد مصرف

متیل ارگونوین به‌منظور پیشگیری و درمان خونریزی پس از زایمان یا سقط جنین به‌کار برده می‌شود.در درمان سقط ناقص نیز ممکن است به‌کار برده شود. ترکیبات ارگونوین در درمان میگرن نیز نقش دارند.

مکانیزم

متیل ارگونوین عضله رحم رامستقیماً تحریک می‌کند. انقباض دیواره‌رحم و اطراف رگهای خونریزی دهنده درمحل جفت سبب توقف خونریزی می‌شود.متیل ارگونوین شبیه دیگر آلکالوئیدهای ارگوت، باتحریک گیرنده‌های سروتونین وآلفا آدرنرژیک سبب انقباض عروق‌سرخرگی می‌شود. اثرات اکسیتوسیک‌متیل ارگونوین بیش از اثرات عروقی آن‌می باشد.

اثرات جانبی

مهمترین عوارض جانبی دارو شامل آهسته‌شدن ضربان قلب، دردقفسه سینه، واکنش‌های آلرژیک، اسپاسم‌عروق محیطی، تهوع و استفراغ (خصوصاًپس از تزریق داخل وریدی)، دردمعده یا شکم، اسهال، سرگیجه، تعریق ووزوزگوش می‌باشند.

اشکال دارو

قرص، آمپول

محل اثر

سقط جنین

طبقه بندی

داروهای انقباض رحمی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷