مجسترول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Megestrol Acetate

نام فارسی

مجسترول

موارد مصرف

مجسترول برای درمان تسکینی سرطان پستان و سرطان آندومتر به کار می‌رود.

مکانیزم

مجسترول نوعی پروژسترون صناعی (پروژستین) است.

اثرات جانبی

تهوع و استفراغ، احتباس مایع و ورم پا، لکه بینی، راش، خارش، ترومبوفلبیت، ناتوانی جنسی، تنگی نفس، سرفه و هایپرگلیسمی. افزایش وزرن و اشتها

اشکال دارو

قرص

محل اثر

پروژسترون

طبقه بندی

هورمون جنسی زنانه

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷