مسنا

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Mesna)‏

نام فارسی

مسنا

موارد مصرف

مسنا در پیشگیری از سیستیت هموراژیک در بیماران تحت‌درمان یا ایفوسفامید و سیکلوفسفامید مصرف می‌شود.

مکانیزم

مسنا در کلیه به متابولیت‌های سیکلوفسفامید و ایفوسفامید متصل واثرات سمی آنها را کاهش می‌دهد.

اثرات جانبی

واکنش‌های حساسیتی، اسهال، تهوع و استفراغ از عوارض شایع مسنا هستند.

اشکال دارو

: آمپول

محل اثر

سیکلوفسفامید

طبقه بندی

داروهای شیمی‌درمانی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷