مفناید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

MAFENIDE ACETATE

نام فارسی

مفناید

موارد مصرف

پماد مفناید استات در پانسمان سوختگی‌های درجه دو و سه به کار می‌رود (به خصوص نواحی غیر از صورت).

مکانیزم

مفناید از سولفانامیدها بوده با اختلال در ساخت دیواره باکتری‌ها عملکردی باکتریواستاتیک دارد.

اثرات جانبی

به دلیل مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز ممکن است موجب اسیدوز متابولیک شود. درد و خارش در محل پانسمان، سندرم استیون جانسون .

اشکال دارو

پماد

محل اثر

سوختگی

طبقه بندی

آنتی بیوتیک موضعی پوستی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷