ملیسان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Mellisan

نام فارسی

ملیسان

موارد مصرف

ژل ملیسان به عنوان ضد ویروس در درمان تبخال بکارمی‌رود.

مکانیزم

عصاره بادرنجبویه دارای ترکیبات موثری یا خاصیت متوقف کننده فعالیت ویروس هریس (عامل ایجاد تب خال) می‌باشد.

اثرات جانبی

آلرژی.

اشکال دارو

ژل موضعی

محل اثر

تبخال

طبقه بندی

داروهای گیاهی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷