منستروگل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Menstrogol

نام فارسی

منستروگل

موارد مصرف

برطرف کننده درد و اسپاسم دوران قاعدگی، کاهش اختلالات یائسگی.

مکانیزم

هرکپسول محتوی حدود۵۰۰ میلیگرم عصاره خشک گیاهان انیسون، کرفس و زعفران می‌باشد .مواد موثره آنتول، استراگول، متیل کاو یکول، آپی ئین، آپی ژنین، میریستین، لیمونن، سینئول، سافرانال، کروسین و پیکروکروسین هستند.

اثرات جانبی

آلرژی.

اشکال دارو

کپسول

محل اثر

قاعدگی دردناک

طبقه بندی

داروهای گیاهی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷