مولگراموستیم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Molgramostim

نام فارسی

مولگراموستیم

موارد مصرف

این دارو برای درمان یا پیشگیری از نوتروپنی در بیمارانی که داروهای شیمی درمانی تضعیف کننده مغز استخوان دریافت می‌کنند و جهت کاهش دوره نوتروپنی در بیمارانی که تحت عمل پیوند مغز استخوان هستند، مصرف می‌شود.

مکانیزم

این دارو یک فاکتور محرک خونسازی (GM-CSF) است که به روش نوترکیبی ساخته شده‌است. GM-CSF یک سایتوکین است که در بدن در پاسخ به التهاب ترشح شده و تولید گویچه‌های سفید را تحریک می‌کند.

اثرات جانبی

درد عضلات، تب، لرز، دیسپنه، بثورات جلدی و اختلالات گوارشی

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

پیوند مغز استخوان

طبقه بندی

درمان نوتروپنی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷