میتوتان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Mitotane

نام فارسی

میتوتان

موارد مصرف

میتوتان در درمان کارسینومای بخش قشری غده فوق کلیوی‌(غیرقابل جراحی‌) و سندرم کوشینگ مصرف می‌شود.

مکانیزم

میتوتان ظاهرا فعالیت بخش قشری غده فوق کلیوی را کاهش می‌دهد. مکانیسم اثر آن ممکن است درارتباط با کاهش فعالیت غده فوق کلیوی باشد. این دارو از سم DDT مشتق شده است.

اثرات جانبی

نارسایی بخش قشری غده فوق کلیوی، تیره شدن پوست، اسهال، سرگیجه، خواب‌آلودگی، کاهش اشتها، افسردگی روانی، تهوع و استفراغ، بثورات جلدی و خستگی از عوارض شایع میتوتان‌هستند.

اشکال دارو

: قرص

محل اثر

نشانگان کوشینگ

طبقه بندی

داروهای موثر بر نئوپلاسم .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷