میتومایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Mitomycin

نام فارسی

میتومایسین

موارد مصرف

میتومایسین در درمان کارسینومای معده، مری، لوزالمعده، کلورکتال، پستان، سر و گردن، مجاری صفراوی، ریه، گردن رحم، مثانه و لوسمی‌میلوسیتیک مزمن مصرف می‌شود.

مکانیزم

خانواده میتومایسین‌ها از آنتی بیوتیک‌ها بوده از استرپتومایسیس‌ها به دست می‌آیند. بعد از فعال شدن توسط آنزیم‌ها در بافتها به‌عنوان یک داروی آلکیله‌کننده با دو یا سه گروه فعال‌عمل می‌کند. میتومایسین موجب اتصال دورشته DNA بهم شده و ساخت DNA و نیزتا حدی ساخت RNA و پروتئین را مهارمی‌کند.

اثرات جانبی

کاهش گلبولهای سفید خون‌یا عفونت و ترومبوسیتوپنی از عوارض شایع میتومایسین هستند.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

نئوپلاسم

طبقه بندی

آنتی بیوتیک‌های موثر بر نئوپلاسم.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷