میتوکسانترون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Mitoxantrone HCI)‏

نام فارسی

میتوکسانترون

موارد مصرف

میتوکسانترون در درمان لوسمیهای حاد میلوسیتیک، پرومیلوسیتیک، منوسیتیک و لوسمی حاد اریتروئید، سرطان پستان، کبد و لنفومهای غیرهوچکینی و سرطان پروستات پیشرفته مقاوم به هورمون مصرف می‌شود.

مکانیزم

به‌نظر می‌رسد این دارو بااتصال به DNA سبب مهار ساخت DNA و RNAمی‌شود.

اثرات جانبی

خونریزی گوارشی، دردشکم، اسهال، تهوع، موکوزیت، استفراغ، التهاب گوشه لب، تنگی نفس، سرفه، ریزش لکه‌های موها، لکه‌های بنفش رنگ پوست (پتشی، اکیموز)، عفونت خون (سپسیس)، عفونت قارچی، تب.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

نئوپلاسم

طبقه بندی

آنتی بیوتیک‌های موثر بر نئوپلاسم .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷