نئومایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Neomycin

نام فارسی

نئومایسین

موارد مصرف

نئومایسین برای درمان عفونت‌های موضعی و در آنسفالوپاتی کبدی تجویز می‌شود.

مکانیزم

نئومایسین

اثرات جانبی

نئومایسین جذب خوراکی ندارد. .

اشکال دارو

قطره، پماد

محل اثر

آمینوگلیکوزید

طبقه بندی

داروهای آمینوگلیکوزید .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷