نیتروژن موستارد

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Nitrogen mustard

نام فارسی

نیتروژن موستارد

موارد مصرف

لنفوم، لنفوسارکوم، سرطان ریه، و لوسمی های نوع CML و CLL

مکانیزم

مانند سایر عوامل آلکیلان (ملفالان، سیکلوفسفامید و کلرامبوسیل) و گاز خردل بر دی ان آ سلولهای سرطانی موثر است

اثرات جانبی

تهوع، استفراغ، تمایل به خونریزی، سرگیجه، خواب آلودگی، بی اشتهایی.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سرطان

عوامل آلکیله کننده

طبقه بندی

عوامل آلکیله کننده، ضد سرطان، مهار سیستم ایمنی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷