نیکلوزاماید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Niclosamide

نام فارسی

نیکلوزاماید

موارد مصرف

نیکلوزاماید برای درمان آلودگی به کرم‌های پهن مانند تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم و دیفیلوبوتیریوم لاتوم تجویز می‌شود.

مکانیزم

نیکلوزامید فسفریلاسیون اکسیداتیو را در میتوکندری کرم‌های پهن مهار می‌کند و موجب مرگ کرم می‌شود.

اثرات جانبی

تهوع، استفراغ، درد شکم، سرگیجه و خارش با مصرف این دارو گزارش شده‌است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

کرم کدو

طبقه بندی

داروهای ضدانگل .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دارویاب