هالوتان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Halothane

نام فارسی

هالوتان

موارد مصرف

مصرف این دارو در بیهوشی عمومی مصرف میشود. هم برای اینداکشن(شروع بیهوشی) و ادامه ی بیهوشی

مکانیزم

این دارو بر سیستم عصبی مرکزی موثر است.

اثرات جانبی

هالوتان ممکن است باعث سمیت کبدی به‌صورت یرقان خفیف تانکروز کبدی شود. داروهای بیهوشکننده همچنین ممکن است باعث اختلال درمهارتهای روانی ـ حرکتی شوند. هذیان وتوهم بعد از بیهوشی از عوارض نسبتاً شایع هالوتان است. هیپوکسمی، کاهش فشارخون و آریتمی گذرا نیز ممکن است بروز نماید. در کشورهای پیشرفته، از هالوتان در بیهوشی بالغین – مگر در موارد خاص با اندیکاسیون مشخص و اثبات شده – استفاده نمی‌شود و این دارو با جایگزین ها ی مناسب دیگری که هپاتوتوکسیسیتی کمتری دارند، جایگزین شده است.

اشکال دارو

گاز

محل اثر

کلروفرم

طبقه بندی

داروی هوشبری

مراجع

rugBank: DB01159 (Halothane)
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷