هماتینیک

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Hematinic

نام فارسی

هماتینیک

موارد مصرف

هماتینیک برای درمان کم خونی تجویز می‌شود.

مکانیزم

جبران کمبود احتمالی آهن و ویتامین ب برای ساخت گلبولهای قرمز خون. ترکیب مواد سازنده آن می‌تواند متفاوت باشد.

اثرات جانبی

مانند عوارض مصرف آهن خوراکی (قرص فروس سولفات) می‌باشد

اشکال دارو

قرص ،

محل اثر

کم خونی

طبقه بندی

ویتامین .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷