هورمون پاراتیروئید

You are here:
  • KB Home
  • ه
  • هورمون پاراتیروئید
< Back

نام انگلیسی

Parathyroid Hormon

نام فارسی

هورمون پاراتیروئید

محل اثر

غده پاراتیروئید

خلاصه

هورمون پاراتیروئید (پاراتورمون) از غدد پاراتیروئید ترشح میشود.این غدد چهار عدد بوده اغلب در قسمت خلفی غده تیروئید واقع هستند و وظیفه کنترل سطح سرمی کلسیم را برعهده دارند.

هورمون (PTH) با افزایش جذب روده‌ای کلسیم، کاهش دفع کلیوی و افزایش فعالیت استئوکلاستها (بازجذب استخوان) موجب افزایش سطح کلسیم خون می‌شود.

مراجع

واشنگتن ،درمانهای طب داخلی. تهران ۲۰۰۷