هیدروکسیزین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Hydroxyzine

نام فارسی

هیدروکسیزین

موارد مصرف

کاربرد اصلی هیدروکسی زین برای درمان خارش و آلرژی می‌باشد. همچنین در درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش‌های آلرژیک از جمله کهیر مزمن و کنترل تهوع نیزاستفاده می‌گردد.

مکانیزم

بلوک گیرنده‌های هیستامین یک در بافتها. اثر ضد اضطراب این دارو احتمالاً ناشی از اثر آن بر نواحی زیر قشری CNS است. اثرآرام بخش و خواب آوری و ضدخارش آن نیز احتمالاً به دلیل خاصیت ضد هیستامینی می‌باشد. اثر ضد استفراغ نیز احتمالاً به اثر ضد موسکارینی آن مربوط می‌شود.

اثرات جانبی

آثار تضعیف عصبی مانندخواب آلودگی و آثار ضدموسکارینی مانند خشکی دهان از عوارض شایع این دارو هستند.

اشکال دارو

قرص، شربت

محل اثر

کهیر

خارش

طبقه بندی

آنتی‌هیستامین‌ها.

مراجع

Simons FE, Simons KJ, Frith EM (January 1984). “The pharmacokinetics and antihistaminic of the H1 receptor antagonist hydroxyzine”. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 73 (1 Pt 1): 69–۷۵٫ PMID 6141198.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷
سایت دارویاب