هیدروکینون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Hydroquinone

نام فارسی

هیدروکینون

موارد مصرف

برای درمان کک و مک و لک موضعی و کلواسمای حاملگی، ملاسما و لکه‌های تیره و قهوه ای ناشی از نور آفتاب در سوختگی (تغییر رنگ پوست صورت)

احتیاط: این دارو باید شبها استفاده شود.شایع‌ترین عارضه درماتیت تماسی است.

مکانیزم

مهار سنتز ملانین . هیدروکینون با مهار اکسیداسیون آنزیمی تیروزین و تضعیف سایر رونده‌های متابولیکی ملانوسیت‌ها باعث مهار تشکیل ملانین و موجب بی رنگ شدن پوست می گردد.

اشکال دارو

کرم

محل اثر

کلواسما

طبقه بندی

عوامل موضعی پوستی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=هیدروکینون&oldid=9722616»