وازوپرسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Vasopressin

نام فارسی

وازوپرسین

موارد مصرف

وازوپرسین یا هورمون ضدادرار برای درمان دیابت بی مزه نوروژنیک، خونریزی از واریس‌های مری و نیز تشخیص دیابت بی مزه نوروژنیک از نوع نفروژنیک به کار می‌رود.

مکانیزم

این دارو با افزایش نفوذپذیری سلولی در مجاری جمع کننده ادرار سبب افزایش بازجذب آب و به دنبال آن کاهش حجم و افزایش اسمولاریته ادرار می‌شود.با مقادیر زیادتر از مقدار فیزیولوژیک وازوپرسین موجب تنگ شدن عروق خونی و نیز انقباض عضلات صاف دستگاه گوارش می‌گردد.

اثرات جانبی

در کودکان و افراد مسن خطر مسمومیت با آب و هیپوناترمی وجود دارد.

محل اثر

واریس مری

دیابت بی‌مزه

خلاصه

هورمون آنتی‌دیورتیک (ADH) یا وازوپرسین (به انگلیسی: Vasopressin)‏ موجب کاهش ادرار میشود. این هومورن ساختار پپتیدی داشته و از نوروهیپوفیز آزاد میشود و در رده درمانی داروهای هورمونی و به اشکال دارویی آمپول موجود استعدم ترشح این هورمون از غده هیپوفیز موجب بروز بیماری دیابت بی‌مزه نوع نوروژنیک و عدم تاثیر آن بر کلیه موجب بروز بیماری دیابت بی‌مزه نوع نفروژنیک میشود که نوع نوروژنیک اغلب با دسموپرسین درمان میشود.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دارویاب