والزارتان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Valsartan

نام فارسی

والزارتان

موارد مصرف

والزارتان برای درمان پرفشاری خون تجویز می‌شود.

مکانیزم

والزارتان یک آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II می‌باشد با فعالیت ضدفشار خون که عمدتاً ناشی از بلوک انتخابی گیرنده‌های AT1 و کاهش اثر فشاری آنژیوتانسین II می‌باشد.

اثرات جانبی

افزایش پتاسیم خون، سردرد و سرگیجه

اشکال دارو

قرص

محل اثر

پرفشاری خون

طبقه بندی

آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷