وانکومایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

VANCOMYCIN

نام فارسی

وانکومایسین

موارد مصرف

وانکومایسین در مواردمحدودی از جمله در پیشگیری و درمان آندوکاردیت و سایر عفونتهای جدی ناشی‌از کوکسی‌های گرم مثبت (مانند استافیلوکوک مقاوم به پنی‌سیلین ها)مصرف می‌شود.

مکانیزم

وانکومایسین علیهباکتری‌های گرم مثبت هوازی و بی‌هوازی مؤثر است. این آنتی‌بیوتیک با اثر بر روی‌ساخت دیواره سلولی، بر روی اغلب باکتری‌ها اثر باکتریسید دارد.

اثرات جانبی

مسمومیت کلیوی شامل نارسایی کلیه و نفریت بین سلولی، مسمومیت گوشی، اختلال‌های خونی‌شامل کاهش نوتروفیل‌های خون و بندرت آگرانولوسیتوز، کاهش پلاکتهای خونی، تهوع، لرز، تب، ائوزینوفیلی، آنافیلاکسی، بثورات جلدی، التهاب ورید، افت شدیدفشار خون، خس‌خس کردن، اختلال درتنفس، کهیر، خارش، برافروختگی بالاتنه، درد و اسپاسم عضلات بامصرف این دارو گزارش شده‌است.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

استافیلوکوک
استافیلوکک طلائی

طبقه بندی

آنتی بیوتیک

فعالیت

وانکومایسین پس از انفوزیون بطور گسترده در بافتها ومایعات بدن منتشر می‌شود. از آنجا که اثردارو نسبتا طولانی مدت است، می‌توان آن‌را هر ۱۲ ساعت مصرف نمود. نیمه عمردارو در بزرگسالان ۴-۱۱ ساعت است که‌در صورت عیب کار کلیه ممکن است به۶-۱۰ روز برسد. دفع این دارو عمدتاکلیوی است.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی