وکرونیوم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Vecuronium

نام فارسی

وکرونیوم

موارد مصرف

شل کننده عضلات در بیهوشی، تسهیل لوله گذاری تراشه

مکانیزم

وکرونیوم داروي‌مسدودكننده‌ عصبی عضلانی دپولاريزان‌است‌ كه‌ با استیل‌ كولین‌ در اتصال‌ به‌گيرنده‌های كلینرژيك‌ صفحه‌ محركه‌انتهایی رقابت‌ و با اتصال‌ به‌ گيرنده‌هاباعث‌ دپولاريزاسيون‌ مي‌شود. اثر دپولاريزان‌ به‌ دليل‌ تمايل‌ شديد آن‌ به‌گيرنده‌ كلينرژيك‌ و مقاومت‌ به‌ اثرات‌ كولين‌استراز، طولاني‌تر از استيل‌ كولين‌ است‌.اين‌ اثر ابتدا باعث‌ انقباض‌ گذرای عضلات‌مي‌شود كه‌ معمولا فاسیكوله‌ شدن‌عضلات‌ بروز میكند و بعد از آن‌، انتقال‌عصبی عضلانی مهار مي‌شود.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

پانکرونیوم

طبقه بندی

داروهای بیهوشی شل کننده عضلانی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷