ویتامین ب۳

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Vitamin B3

نام فارسی

ویتامین ب۳

خلاصه

ویتامین ب۳ (یا نیاسین) ضد بیماری پلاگر در انسان و بیماری زبان سیاه در سگ است. این ویتامین در ساختمان مولکولی کوآنزیم نیکوتین آمید آدنین دی‌نوکلئوتید (NAD) و نیکوتین آمید آدنین دی‌نوکلئوتید فسفات (NADP) شرکت دارد.

این ویتامین بیشتر در مخمر آبجو، پوست و جوانه غلات، خرما، گوشت، کبد، کلیه و قلب و شیر بیشتر است.

با مصرف زیاد داروی نیاسین آمید سرگیجه یا از حال رفتن، خشکی پوست یا چشم‌ها، افزایش قند خون، تهوع یا استفراغ، قرحه گوارشی، خارش پوست، درد مفاصل و افزایش اوره خون گزارش شده‌است.

نیکوتین آمید نوعی ویتامین B3 است.

مراجع

↑ “Niacin”. DrugBank: a knowledgebase for drugs, drug actions and drug targets. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00627. Retrieved 14-January-2012.
↑ “Niacin — PubChem Public Chemical Database”. The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information. http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=938.
سایت دارویاب

ویتامین ب۳

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Vitamin B3

نام فارسی

ویتامین ب۳

خلاصه

ویتامین ب۳ (یا نیاسین) ضد بیماری پلاگر در انسان و بیماری زبان سیاه در سگ است. این ویتامین در ساختمان مولکولی کوآنزیم نیکوتین آمید آدنین دی‌نوکلئوتید (NAD) و نیکوتین آمید آدنین دی‌نوکلئوتید فسفات (NADP) شرکت دارد.

این ویتامین بیشتر در مخمر آبجو، پوست و جوانه غلات، خرما، گوشت، کبد، کلیه و قلب و شیر بیشتر است.

با مصرف زیاد داروی نیاسین آمید سرگیجه یا از حال رفتن، خشکی پوست یا چشم‌ها، افزایش قند خون، تهوع یا استفراغ، قرحه گوارشی، خارش پوست، درد مفاصل و افزایش اوره خون گزارش شده‌است.

نیکوتین آمید نوعی ویتامین B3 است.

مراجع

“Niacin”. DrugBank: a knowledgebase for drugs, drug actions and drug targets. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00627. Retrieved 14-January-2012.
↑ “Niacin — PubChem Public Chemical Database”. The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information. http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=938.
سایت دارویاب