ویدارابین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Vidarabine

نام فارسی

ویدارابین

موارد مصرف

در درمان زخم‌های قرنیه و بیماری‌های دیگر ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس و ویروس آبله مرغان استفاده می شود.

مکانیزم

با توقف تولید DNA پلی مراز از سنتز ژنوم ویروس جلوگیری می‌کند .

اثرات جانبی

تهوع، استفراغ، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، بی اشتهایی، اسهال، کاهش وزن، افزایش بیلیروبین و آنزیم AST کبدی.

اشکال دارو

آمپول، پماد چشمی

محل اثر

آبله مرغان

طبقه بندی

عوامل ضد ویروس نوکلئوزید پورین .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷