پامیدرونات

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Pamidronic acid

نام فارسی

پامیدرونات

موارد مصرف

پیشگیری از استئوپورز، بیماری پاژه، درمان استئوپروز بعد از یائسگی، پیشگیری و درمان استئوپروز ناشی از مصرف کورتیکواستروئیدها ، افزایش کلسیم خون (هیپرکلسمی) متوسط تا شدید ناشی از بدخیمی هایی مانند میلوم مولتیپل

مکانیزم

اثر بیس فسفونات‌ها بصورت مهار کردن فعالیت دسته‌ای از سلول‌ها به نام استئوکلاست است که در درون استخوان‌ها قرار دارشته و وظیفه آنها جذب مواد معدنی استخوان است.

اثرات جانبی

اعصاب مرکزی: خستگی ، تب ، درد عمومی، سردرد ، تشنج، خواب آلودگی ؛ قلبی-عروقی: فیبریلاسیون دهلیزی، افزایش فشار خون ، سنکوپ، تاکی کاردی ؛ دستگاه گوارش: درد شکم ، بی اشتهایی،یبوست،خون ریزی گوارشی،تهوع، استفراغ ؛ ادراری-تناسلی: نارسایی کلیه ؛ خون: آنمی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی ؛ متابولیک: هیپو کلسمی،هیپوکالمی،هیپومنیزمی،هیپوفسفاتی ؛ پوست: واکنش در محل تزریق ؛ عضلانی-اسکلتی: درد استخوان،استئونکروز فک ؛

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

بیس فسفونات

طبقه بندی

مهارکننده استئوپورز ،بیس فسفوناتها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷