پانکورونیوم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Pancuronium bromide

نام فارسی

پانکورونیوم

موارد مصرف

پانکورونیوم به عنوان شل کننده ی عضلانی غیر دپلاریزان و طولانی اثر استفاده می شود.کمک به بیهوشی جهت شل کردن عضلات اسکلتی ، تسهیل لوله گذاری در نای و تنفس مصنوعی (انتوباسیون و ونتیلاسیون) و انقباضات عضلانی ضعیف شده در تشنجات القایی

مکانیزم

آنتاگونیست رقابتی استیل کولین (رقابت با استیل کولین در اتصال به گیرنده‌های نیکوتینی) در پیوستگاه عصب به عضله

اثرات جانبی

تاکیکاردی ، نارسایی تنفسی یا آپنه ، واکنش حساسیت مفرط به ایدیوسنکرازی

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

وکرونیوم

طبقه بندی

داروهای بیهوشی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷