پرالیدوکسیم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

PRALIDOXIME CHLORIDE

نام فارسی

پرالیدوکسیم

موارد مصرف

کاربرد اصلی آن به عنوان پادزهر مسمومیت با سموم ارگانوفسفره است ولی در بحران کولینرژیک در میاستنی گراویس، فلج عضلات تنفسی، به‌عنوان یک داروی کمکی در تجویز سیستمیک آتروپین نیز بکار می‌رود.

مکانیزم

با برداشتن مهارکننده آنزیم از روی آنزیم باعث فعال شدن مجدد آنزیم متابولیزه کننده استیل کولین (استیل کولین استراز) و لذاغیرفعال‌کردن استیل‌کولین در سیناپسها می‌شود.

کولین استراز آنزیمی است که استیل کولین که برای برانگیختن نورون‌ها لازم است را در محل سیناپس آبکافت می‌کند تا تحریک مداوم نباشد

اثرات جانبی

دستگاه عصبی مرکزی: گیجی، سردرد، خواب‌آلودگی، تاری دید، دوبینی، اختلال تطابق؛ عوارض گوارشی: تهوع؛ اسکلتی عضلانی: ضعف، سفتی عضلات؛ قلبی عروقی: تاکیکاردی؛ تنفسی: هیپرونتیلاسیون، اسپاسم حنجره.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

استیل‌کولین

کولین استراز

طبقه بندی

فعال‌کننده مجدد کولین‌استراز

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷