پرفنازین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Perphenazine

نام فارسی

پرفنازین

موارد مصرف

پرفنازین برای درمان انواع اختلالات سایکوتیک مانند اسکیزوفرنی به کار برده می شود. علاوه بر این، برای کنترل تهوع و استفراغ شدید نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مکانیزم

پرفنازین همچون اغلب داروهای آنتی سایکوتیک گیرنده‌های‌ دوپامینی را مهار نموده و اثر درمانی خود را با مهار این گیرنده‌ها در سیستم مزولیمبیک و مزوکورتیکال اعمال‌مینماید. همچنین سبب مهار گیرنده‌های آلفاآدرنرژیک و موسکارینی می‌گردد.

اثرات جانبی

آثار خارج هرمی خصوص دیستونی، به‌ویژه با مقادیر مصرف زیادشایع‌تر بوده و در مصرف طولانی مدت‌دیسکینزی دیررس ممکن است بروز نماید. خواب آلودگی، سستی، کابوس شبانه،بیخوابی، بی ثباتی، افسردگی، خشکی دهان، یبوست، احتباس ادرار، تاری دید واحتقان بینی از عوارض شایع دارو هستند.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

سایکوز

داروهای ضدروان‌پریشی

طبقه بندی

داروهای درمان سایکوز

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷