پرمترین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Permethrin

نام فارسی

پرمترین

موارد مصرف

پرمترین در درمان شپش و گال به کار می‌رپرمترین حشره کشی از گروه پیریتروئیدهای مصنوعی با اثر تماسی و گوارشی میباشد. این ترکیب بصورت امولسیون (EC25%) طیف وسیعی از حشرات و بندپایان را کنترل میکند. چون این ترکیب به سرعت در دستگاه گوارش هیدرولیز میشود، بنابراین سمیت گوارشی ضعیفی دارد. موارد مصرف:علیه پرودونیای چغندر قند،مینوز لکه گرد درختان میوهود.

مکانیزم

پرمترین با مهار جریان یون سدیم در کانال‌های غشاء سلولی نورونها باعث افزایش زمان دپولاریزاسیون پتانسیل عمل و فلج شپش میشود. اثرات نوروتوکسینی پرمترین در پرندگان و پستانداران چندان شدید نیست ولی برای ماهیها و گربه سمی است.

اثرات جانبی

با مصرف این فراورده‌احتمال بروز آلرژی ، خارش ، سوزش گذرا، گزگز، بی حسی، اریتم، ادم و بثورات پوستی وجود دارد.

اشکال دارو

شامپو، لوسیون

محل اثر

شپش

طبقه بندی

عوامل موضعی پوستی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷