پروتامین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Protamine

نام فارسی

پروتامین

خلاصه

پروتامین (به انگلیسی: Protamine)‏ یکی از پروتئین‌های کوچک هسته سلول است که از اسید آمینه آرژنین سرشار است. این پروتئین در یکی از مراحل اسپرماتوژنز جایگزین پروتئین هیستون در DNA می‌شود و برای باروری و عملکرد اسپرم بسیار مورد نیاز است.

مراجع

ویکی‌پدیای انگلیسی