پروتیرلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Protirelin

نام فارسی

پروتیرلین

موارد مصرف

پروتیرلین برای درمان کم کاری تیروئید مورد استفاده قرار می‌گیرد ونیز ارزیابی علت هیپوتیروئیدی در مبتلایان به نقص عملکرد هیپوفیز یا هیپوتالاموس.

مکانیزم

پروتیرلین با اثر مشابه TRH باعث آزادسازی TSH هیپوفیز می‌شود. هم‌چنین باعث افزایش هورمون رشد و پرولاکتین میشود.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

پرکاری تیروئید

طبقه بندی

داروهای هورمونی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷