پروتیونامید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Protionamide

نام فارسی

پروتیونامید

موارد مصرف

پروتیونامید برای درمان سل (به خصوص انواع مقاوم به درمان MDR) و جذام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مکانیزم

دارای اثر مهاری بر سنتز پروتئینها در مایکوباکتریوم اثرات باکتریواستاتیک یا باکتریسید دارد .

اثرات جانبی

دستگاه عصبی: افسردگی ، توهم، سرگیجه، تاری‌دید، پارستزی، ترمور و نوروپاتی محیطی.

گوارشی: بی اشتهائی، تهوع، استفراغ، اسهال، گاستریت، طعم فلزی، به ندرت کاهش وزن، هپاتیت و یرقان.

پوستی: بثورات پوستی، آکنه، حساسیت به نور.

غیره: ترومبوسیتوپنی، هیپوگلیسمی، گواتر، ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

سل

طبقه بندی

داروهای آنتی بیوتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷