پروستاتان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

PROSTATAN

نام فارسی

پروستاتان

موارد مصرف

پروستاتان برای درمان التهاب حاد و مزمن پروستات (هایپرپلازی خوش‌خیم پروستات) ، سوزش و تکرار ادرار مصرف می شود.

مکانیزم

در این دارو سیتوسترول (نوعی استروئید) با مهار آنزیم ۵- آلفاـ ردوکتاز باعث کاهش دی هیدروتستوسترون (DHT) و کاهش رشد غده پروستات می‌شود. ایزولکتین موجود در گزنه با اتصال به گیرنده‌های تستوسترون در پروستات و مهار رقابتی آن باعث مهار هیپرپلازی پروستات می‌شود. هم‌چنین اجزاء آن اثر ضدالتهاب و کاهنده تون عضلات صاف دارد.

اثرات جانبی

احتمال بروز اختلالات گوارشی و آلرژی وجود دارد.

اشکال دارو

قطره

کیفیت

اجزاء فراوردهقطره پروستاتان از عصاره هیدروالکلی گیاهان زیر تشکیل شده است :

ریشه گزنه ۲۰% Urtica dioica

اندام هوایی گزنه ۱۰% Urtica dioica

تخم کدوی بدون پوست ۲۰% Cucurbita pepo

گل بابونه ۲۰% Matricaria chamomilla

میوه خارخاسک ۲۰% Tribulus terrestris

میوه انیسون ۱۰%

محل اثر

پروستات
هایپرپلازی خوش‌خیم پروستات

طبقه بندی

درمان ناراحتیهای پروستات

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷