پروپاستامول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Propacetamol

نام فارسی

پروپاستامول

موارد مصرف

پروپاستامول پیش داروی استامینوفن است و جهت تب بر و مسکن به کار می‌رود.

مکانیزم

این دارو طی متابولیسم کبدی به استامینوفن تبدیل می‌شود.

اثرات جانبی

مشابه استامینوفن.

اشکال دارو

آمپول وریدی

محل اثر

استامینوفن

طبقه بندی

داروهای مسکن

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷