پروپافنون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Propafenone

نام فارسی

پروپافنون

موارد مصرف

پروپافنون در آریتمی‌های‌بطنی، تاکی آریتمیهای حمله‌ای فوق بطنی (فلوتر یا فیبریلاسیون گهگیر دهلیزی) وتاکیکاردی‌های گهگیر (حمله‌ای)، در صورتیکه‌درمان استاندارد بی‌اثر باشد یا منع‌مصرف داشته باشد، استفاده می‌شود.

مکانیزم

عوامل رده IC هیچ تاثیری بر مدت پتانسیل عمل ندارند. این دارو با مسدود کردنکانالهای سدیمی فعال موجب کاهش‌خودکاری قلب شده و هدایت وتحریکپذیری را مهار می‌کند. همچنین‌طول دوره تحریک ناپذیری را طولانی‌می‌کند. این دارو برخلاف سایر داروهای رده IC دارای اثر ضعیف مسددگیرنده بتا آدرنرژیک و مسدد کانالهای کلسیم نیز می‌باشد.

اثرات جانبی

یبوست، تاری دید، خشکی‌دهان، گیجی، تهوع، استفراغ، خستگی، مزه‌فلزی و تلخ، اسهال، سردرد، واکنش‌های آلرژیک پوستی، افت فشارخون وضعیتی، کاهش ضربان قلب، بلوک سینوسی ـدهلیزی، بطنی و داخل بطنی و اثرات‌آریتمی‌زایی از عوارض جانبی داروهستند.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آریتمی

طبقه بندی

داروهای ضد آریتمی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷