پروپامیدین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Propamidine

نام فارسی

پروپامیدین

خلاصه

پروپامیدین ایزتیونات داروی ضد عفونی کننده ای است که از ترکیب نمک پروپامیدین و اسید ایزتیونیک ایجاد شده و در درمان عفونت آمیب اکانتاموبا مورد استفاده قرار می گیرد

مراجع

ویکی انگلیسی