پروپانیدید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Propanidid

نام فارسی

پروپانیدید

موارد مصرف

پروپانیدید برای القاء بیهوشی و ایجاد بیهوشی کامل کوتاه‌مدت استفاده شده است ولی به دلیل عوارضش مصرف آنمحدود است.

مکانیزم

دارای اثر مضعف مغزی، بی‌حسی موضعی و اثرات ضددرد خفیف است (فاقد اثر شل‌کنندگی عضلانی است).

اثرات جانبی

افزایش و سپس کاهش تهویه ریوی و سپس ایست تنفسی، حرکات غیر ارادی عضلات، بروز سکسکه، افت فشارخون، ایست قلبی، تهوع، استفراغ، آلرژی.

اشکال دارو

آمپول وریدی

محل اثر

هوشبری

طبقه بندی

داروهای بیهوشی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷