پریلوکائین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Prilocaine

نام فارسی

پریلوکائین

موارد مصرف

پریلوکائین به‌عنوان بیحسکننده موضعی یا منطقه‌ایی تزریقی به‌منظور ایجاد بیحسی و انسداد عصبی بکار می‌رود، این دارو در دندانپزشکی نیزمصرف دارد. بی حس کننده آمیدی است.

مکانیزم

پریلوکائین ماده‌ای است که با رقابت با کلسیم در نشستن بر روی گیرنده‌های غشائی عصبی باعث کنترل عبور سدیم از وراء غشای سلولی می‌شود و مرحله دپولاریزاسیون پتاسیل عمل را کاهش می‌دهد. این اثرات با تثبیت برگشت پذیر غشای سلولهای عصبی در نتیجه کاهش نفوذپذیری این غشا به یون سدیم، شروع و هدایت امواج عصبی را متوقف می‌کند.

اثرات جانبی

عوارض جانبی به‌طور کلی به مقدار مصرف، محل تزریق و میزان‌غلظت پلاسمایی آن بستگی دارد. گیجی، ضعف تنفسی، تشنج، کاهش فشارخون وبرادی کاردی از عوارض جانبی این داروهستند.

اشکال دارو

ویال، آمپول و کرم

محل اثر

لیدوکائین

طبقه بندی

بی‌حس کننده موضعی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=پریلوکائین&oldid=9680114»