پلانتاژل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

PLANTAGEL

نام فارسی

پلانتاژل

موارد مصرف

پلانتاژل اصولاً جهت درمان اسهال غیرعفونی به کار می‌رود. کمک در درمان بیماریهای اسهالی، محافظ و ترمیم کننده آزردگیهای مخاط روده، کمک در درمان اسهال های حاد و مزمن

مکانیزم

مکانیسم اثر این فراورده بدرستی مشخص نشده است لیکن مطالعات نشان داده است که پلانتاژل با جذب آب محتویات داخل روده موجب می شود زمان توقف آنها در روده افزایش یابد .

اثرات جانبی

در افراد حساس احتمال بروز واکنش های آلرژیک مانند درماتیت تماسی وجود دارد .

اشکال دارو

گرانول

محل اثر

اسهال‏

طبقه بندی

داروهای گیاهی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷